Mes turime 390 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1596
mod_vvisit_counterŠią savaitę:1596
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:82568

Opozicija vėl liko it musę kandus – Vyriausiasis administracinis teismas skundą atmetė, sprendimas galutinis ir neskundžiamas

2012 m. gegužės 12 d.,šeštadienis Nr.36 (1179)

Dėl opozicijos skundų prarasta laiko – pusantrų metų, bet po galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo Švenčionėlių vaikų globos namų reorganizacija pagaliau pajudės. Pasak specialistų, užsitęsus teisminiams ginčams, į kuriuos rajoną ne pirmą kartą įvėlė vis tie patys asmenys, dalis lėšų vaikų globos namams išlaikyti buvo panaudota netikslingai, nes visą tą laiką negalima buvo imtis jokių ūkiškų veiksmų.

 

Savininkas ėmėsi tvarkos

Nuo 2010 m. liepos 1 d. Švenčionėlių vaikų globos namai buvo perduoti rajono savivaldybei, kuri nuo tos dienos ir tapo oficialiu šios įstaigos savininku. Norint racionaliai naudoti biudžeto lėšas, įstaigą reikėjo nedelsiant pertvarkyti, nes, pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjo Antano Lašinsko, ten buvo daug problemų ir netvarkos, tuometinė direktorė Nijolė Stūglienė nesusitvarkė su pareigomis, be to, kaip sakė vedėjas, vienerių vaikų globos namų tokiame nedideliame rajone visiškai pakanka. Todėl ilgai nelaukusi, 2010 m. liepos 8 d. rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti naujai perimtos įstaigos reorganizavimo sąlygų projektui. Deja, pagalį į ratus kyštelėjo opozicija. Tarybos nariai Rimas Klipčius, Janina Deveikienė, Kęstutis Trapikas, Zenonas Zenkevičius ir patys Švenčionėlių vaikų globos namai bei tuometinė direktorė Nijolė Stūglienė apskundė tarybos sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Visas pertvarkos procesas sustojo, kaip vėliau paaiškėjo, be jokio pagrindo.

 

Teismas atmetė nepagrįstą skundą

2011 m. kovo 30 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad savivaldybė turėjo teisinį pagrindą pradėti įstaigos pertvarką ir priimti sprendimą dėl reorganizavimo sąlygų projekto pritarimo.
Tai – pirmasis reorganizavimo etapas, dėl kurio ir vyko teisminiai ginčai, vertėtų pridurti – tušti ginčai, bet kada gi opozicija elgėsi kitaip?

II etapas – reorganizavimo sprendimo priėmimas ir įgyvendinimas.

 

Opozicijos argumentai – tušti

Pareiškėjai nesutiko su tarybos daugumos priimtu sprendimu ir skunde teismui teigė, kad Švenčionėlių vaikų globos namų savininkas yra valstybė, biudžetinių įstaigų reorganizavime gali dalyvauti tik iš to paties biudžeto išlaikomos įstaigos, o globos namai, jų manymu, finansuojami iš valstybės biudžeto, reorganizavimo aprašą neva galėjo rengti tik tų įstaigų vadovai, o reorganizavus įstaigas bus pažeistos darbuotojų teisės. Dabar, po galutinio teismo sprendimo, belieka spėlioti – ar šie skundą teismui kurpę asmenys tikrai taip jau nieko neišmano, ar tyčia skundė, kad sugaišintų laiką, sutrukdytų vykdyti pertvarką? Jeigu liepos 1 d. įstaiga buvo perduota savivaldybei, tai negi neaišku, kad liepos 8 d. jos savininkas jau buvo savivaldybė, o ne valstybė?

Pirmosios instancijos – Vilniaus apygardos apeliacinis teismas, atmetęs pareiškėjų skundą, ir konstatavo, kad Švenčionėlių vaikų globos namų savininkas - rajono savivaldybė. Vaikų globos namų išlaikymui skiriama valstybės biudžeto dotacija yra savivaldybės biudžeto pajamos, laikomos savivaldybės biudžeto lėšomis, o tai reiškia, kad abi reorganizuojamos įstaigos yra išlaikomos iš to paties savivaldybės biudžeto lėšų. Teismas taip pat konstatavo, kad tarybos sprendimas niekaip nepažeidė įstaigos darbuotojų teisių.

 

Liberalcentristams – dar vienas antausis

Nors buvo akivaizdu, kad pareiškėjai neturi nė vieno argumento, su Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu jie nesutiko ir padavė apeliacinį skundą Vyriausiajam administraciniam teismui. Nebent tikėtasi kažkieno pagalbos – juk valdžioje savi? Deja, kaip sakoma, savo putrą teko srėbti patiems. R.Klipčiaus, J.Deveikienės, K.Trapiko ir Z.Zenkevičiaus laukė dar vienas antausis. Balandžio 16 d. Vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinį neskundžiamą sprendimą, kuriuo paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą.

 

Juridinio skyriaus vedėjas Vygandas Kastanauskas: „Kiekvieno teisė kreiptis į teismą, bet reikia ir atsakomybę jausti“

Demokratinėje šalyje kiekvienam užtikrinama teisė kreiptis į teismą, bet piliečiai turėtų ja naudotis atsakingai, nepiktnaudžiauti. Viena, kai į teismą kreipiasi paprastas pilietis, kuris mano, kad jo teisės pažeistos, nors galbūt ta nuomonė ir klaidinga, ir visai kas kita, kai tą daro politikai. Politikai turėtų ypač jausti didesnę atsakomybę už savo veiksmus, gerai pasverti, ar jų nuomonė pagrįsta faktais, ar ginčijamu klausimu yra svarbių aplinkybių. Politikams taikomi kur kas aukštesni sąmoningumo kriterijai.

Šiuo konkrečiu atveju teismas išsprendė ginčą – Švenčionėlių vaikų globos namų reorganizavimo I etapas tęsiamas, tikslinamos sąlygos.

 

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Antanas Lašinskas: Užsitęsę ginčai turėjo neigiamos įtakos įstaigai“

Per tuos pusantrų metų, kuriuos, galima sakyti, dėl teisminių ginčių praradome, galima buvo daug ką padaryti. Reorganizavus įstaigas, būtų ryškiai sumažintos visos administravimo išlaidos, racionaliau panaudojamos lėšos globos namų išlaikymui. Iš sutaupytų lėšų jau galima buvo sutvarkyti dalį globos namų pastatų. Juk nuo 2015 metų įsigalios šių įstaigų licencijavimo taisyklės, reikia ruoštis. Kol vyko ginčai, įstaigos savininkas praktiškai nieko negalėjo daryti, todėl dalis lėšų panaudota netikslingai. Be to, kai vyksta bet kokie ginčai, įstaigoje pašlyja tvarka, esant teisinei nežinomybei patogu nieko neveikti.

Praradę vos ne porą metų, dabar tęsiame tai, ką tada pradėjome. Perspektyvoje Švenčionėlių vaikų globos namai bus prijungti prie Socialinių paslaugų centro ir taps jo padaliniu. Iš Švenčionių vaikų globos namų vaikai greičiausiai bus perkelti į Švenčionėlius, nes laikyti rajone dvejus, kaip minėjau, netikslinga.

 

Opozicija neteko „pozicijų“?

Ar liberalcentristams rūpėjo globos namų likimas? O gal gaila buvo prarasti pozicijas? Prieš savivaldybių rinkimus Švenčionėlių vaikų globos namuose liberalcentristai buvo pradėję šeimininkauti – apie tai tada rašėme.

Vyko pašaliniai akiai keisti dalykai: ilgametė direktorė Aldona Papšienė, didžiąją dalį gyvenimo ir širdies atidavusi globos namams, staiga, daugelio nuostabai, išėjo pačiu, atrodytų, netinkamiausiu metu – jau besirengiant iš ministerijos priklausomybės perduoti globos namus rajono savivaldybei. Ne mažiau nuostabos visuomenei sukėlė jos vietą užėmusi buvusi kaimo klubo darbuotoja Nijolė Stūglienė. Beje, netrukus liberalcentristams atstovavusi N.Stūglienė tapo ir Švenčionių apygardos rinkimų komisijos pirmininke. Į globos namus atvykstančius valdžios atstovus pradėjo pasitikinėti R.Klipčius su sūnumi ir kitais savo aplinkos žmonėmis, o globos namų auklėtiniai per didelius šalčius pasirodė liberalcentristų šventėje prie stoties, nors tuo metu net pamokos dėl šalčių nevyko...

Regis, „bastionas“ sugriuvo: buvusi direktorė Nijolė Stūglienė dėl net kelių šiurkščių darbo drausmės pažeidimų atleista iš darbo, o įstaigoje prasideda teismo pripažinta teisėta reorganizacija.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ