Mes turime 121 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1225
mod_vvisit_counterŠią savaitę:26390
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:168383

Nederlingose žemėse gali žaliuoti miškai

2019 m. sausio 19 d., šeštadienis Nr.5 (1825)

Raseiniškis Vytautas Bartusevičius atviravo, kad auginti miškus jam vienas sėkmingiausių gyvenimo projektų, kurį realizuoti padeda dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros programos  priemonėje Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimas pagal veiklos sritį Miško veisimas.

 

Medžiai ir pasidžiaugti

Pagojukųseniūnijoje, šalia Bargailiųdraustinio, įsigijęs 120 hektarųžemės, kurioje jokia žemdirbystėneįmanoma dėl labai žemo našumo –aplink telkšo vien pelkės, –pašnekovas svarstė, kągero čia nuveikus.

„Vienąrytąvaikščiodamas per tas savo pelkutes pro atviras automobilio duris per „radijušą“girdžiu –ūkininkus, privačiųir valstybiniųmiškųsavininkus Nacionalinėmokėjimo agentūra (NMA) kviečia dalyvauti paramos programoje ir sodinti miškus!“–apie veiklos pradžiąpasakojo 57-eriųpašnekovas, pagal profesijąteisininkas. Pasitarėsu šeima, su specialistais, su projektuotojais –taip  ir gimėpirmasis miško įveisimo projektas. Šiandien buvusiame 80-ies ha nenaudingame plote veši V. Bartusevičiaus jaunuolynas. Ąžuolai, beržai, juodalksniai, gudobelės yra pasodinti pasinaudojus NMA parama.

„Mūsųmiškai –ne visiškai pramoniniai. Sodiname, kad, kol kada nors kam nors duos pelną, ir patys galėtume pasidžiaugti. Eini sau pakalnėmis, o čia tau erškėtis ar putinas žydi“, –su pasigėrėjimu įsavo valdas žvelgia pašnekovas.

 

Kas gali pretenduoti

Pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metųprogramos  priemonės „Investicijos įmiško plotųplėtrąir miškųgyvybingumo gerinimą“veiklos sritį„Miško veisimas“remiamas miško veisimas išmokant vienkartinękompensacinęišmoką, taip pat –įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas. Išmokos dalis gali būti teikiama ir įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdiniųarba žėliniųaugimo metais pažeistam miškui atsodinti, tačiau ji bus proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai arba žėliniai yra žuvę.

Paramągali gauti juridiniai, ne jaunesni kaip 18 metųamžiaus fiziniai asmenys, kuriems žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise. Tinkamos pretendentės gali būti ir savivaldybės, kurios tokiąžemęvaldo patikėjimo teise. Svarbiausia, kad pareiškėjas užtikrintų, kad išlaidos, kurioms kompensuoti bus prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuotos iškitųEuropos Sąjungos fondųir kitųviešųjųlėšų. Paramos taisyklėse taip pat keliama sąlyga neturėti įsiskolinimųLietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui. Jei pareiškėjas nori veisti miškąne miško žemėje, jis turi būti gavęs leidimąišNacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus įveisti miškąne miško žemėje.

 

Apie dydžius

Kiekvienu atveju išmokos dydis bus skirtingas, kadangi vienkartinės miško įveisimo, kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos suskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamųželdiniųrūšinės sudėties. Miško įveisimo (Eur už1 ha) ir miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinės išmokos (mokamos 12 metų, Eur už1 ha) skirstomos taip: kai sodinamos paprastosios pušys, –1 tūkst. 97 Eur (įveisimo išmoka) ir 363 Eur (priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinėišmoka), kai sodinamos paprastosios eglės, –atitinkamai 988 Eur ir 284 Eur. Išmoka užkarpotuosius ir plaukuotuosius beržus, paprastuosius skroblus –iki 1 tūkst. 2 Eur ir 123 Eur, užjuodalksnius –1 tūkst. 23 Eur ir 123 Eur, klevą, uosį, kalninęguobą–2 tūkst. 491 Eur ir 224 Eur. Išmokos dydžiai, kai sodinamos mažalapės liepos, siekia 2 tūkst. 578 Eur ir 178 Eur, užąžuolą, paprastąjįbuką–3 tūkst. 140 Eur ir 246 Eur, uždrebulę–1 tūkst. 546 Eur ir 136 Eur, užhibridinędrebulę–2 tūkst. 123 Eur ir 150 Eur. Miško įveisimo išmoka mokama tik užželdinamąplotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo –užveisiamo miško plotą.

 

Apie kriterijus

Privalomas mažiausias paramos paraiškųatrankos balųskaičius –30 balų. Jei paramos paraiškųatrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 30 balųskaičiaus, ji atmetama. Visiems su paramos paraiška pateiktiems projektams, kurie skirti tik miško žėliniais apaugusiam plotui prižiūrėti, saugoti ir ugdyti, taip pat miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas, –skiriama 20 balų;
daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtiniųar kitųspecifiniųkliūčių, –15 balų; jei miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balųimtinai, –skiriama 15 balų; jei visi su paramos paraiška pateikti projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jųkombinacija želdiniųsudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., –15 balų; jei miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., –10 balų; kai pareiškėjas, veisiantis miškąjam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra fizinis asmuo, –15 balų, kai juridinis, –skiriama 10 balų; jei veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, užkurįskirta ankstesniųKPP laikotarpiųparama ir laikomasi joms numatytųįsipareigojimų, –5 balai; kai pareiškėjas yra miško savininkųasociacijos arba miško kooperatyvo narys, –5 balai.