Mes turime 68 svečius online

Apsilankymų šiandien:57
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:8933
Apsilankymų iš viso:1566589

Popiežiaus aukojamose šv. Mišiose Kaune Santakos parke dalyvavo ir Švenčionių parapijos piligrimai

2018 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis Nr.71 (1795)

Ankstų rugsėjo 23-osios rytą (tiksliau pirma valanda po vidurnakčio) prie Švenčionių Visų šventųjų bažnyčios 35 maldininkai laukė atvažiuojančio autobuso, kuris, paėmęs 12 maldininkų iš Švenčionėlių važiavo į Kauną, kur Santakos parke buvo Popiežiaus Pranciškaus aukojamos šv. Mišios. Į jas atvyko daugiau nei šimtas tūkstančių tikinčiųjų piligrimų, virš 800 kunigų ir 260 choristų.

Sekmadienio rytą Popiežius Pranciškus atvyko į Kauną. Prie vienos iš seniausių Kauno gotikinės Šv. Jurgio bažnyčios jis persėdo į papamobilį ir atvažiavo į Santakos parką, kuriame jo susirinkę laukė daugiau nei 100 tūkst. tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių.

Papamobiliu Pontifikas apvažiavo Santakos parką, laimino žmones ir su jais sveikinosi. Pasitikdamas atvykstantį šv. Petro įpėdinį jungtinis choras giedojo tradicinę lotynišką giesmę: „Tu es Petrus“ („Tu esi Petras (Uola)“).

Šv. Mišias Kauno Santakoje koncelebravo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupijų Ordinarai, užsienio šalių vyskupai ir virš 800 kunigų iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos, Islandijos.

Per šv. Mišias buvo giedamos žinomos, ir specialiai šioms Mišioms sukurtos giesmės. Jas atliko jungtinis 260 giesmininkų choras iš visos Lietuvos. Grojo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, o Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ lietuvių liaudies instrumentais palydėjo tautinį koloritą atspindinčias giesmes.

Altoriaus pakyloje Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo originalas ir Popiežiaus pernai palaimintuoju paskelbto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Šalia paveikslo – Italijos meistrų pagaminta auksinė rožė. Tai atsidavimu Mergelei Marijai garsėjančio Popiežiaus pamaldumo votas Lietuvos Globėjai – Trakų Dievo Motinai.

Popiežiui Pranciškui ir jam patarnaujantiems diakonams skirtus liturginius rūbus audė ir siuvo Paštuvos vienuolės basosios karmelitės. Jos taip pat sukūrė šioms šv. Mišioms skirtus kunigų liturginius rūbus, kuriuos dėvėjo visi šv. Mišių koncelebros dalyviai.

Šv. Mišios buvo aukojamos lotynų kalba (šv. Mišių dalyviai turėjo ir knygelę su vertimu į lietuvių kalbą). Sektoriuje A-2, kuriame buvo Švenčionių ir Švenčionėlių parapijų maldininkai, plevėsavo Vatikano vėliava, kurią turėjo garbės iškelti Albertas Dinda kartu su kitais parapijos choristais ir piligrimais iš Rytų Lietuvos. Šv. Mišių koncelebroje dalyvavo parapijos klebonas Medardas ir kitų Švenčionių dekanato kunigai. Šventają Komuniją dalyti padėjo daugiau kaip 200 žmonių: kunigų, paruoštų pasauliečių, seminaristų. Po šv. Mišių, Viešpaties angelas maldos ir popiežiaus Pranciškaus palinkėjimo „Gražaus sekmadienio ir skanių pietų“ maldininkai skirstėsi namolio... ir Švenčionių maldininkai vėlų rugsėjo 23-sios vakarą visi sveiki ir laimingi sugrįžo į savuosius namus.

Medardas ČEPONIS

Švenčionių parapijos klebonas

2018-09-26