Mes turime 90 svečius online

Apsilankymų šiandien:105
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:8981
Apsilankymų iš viso:1566637

Kaip savivaldybė keleivių vežimo konkursą vykdo ir įvykdyti negali

2018 m. kovo 24 d., šeštadienis Nr.22 (1746)

Rajono valdžia buvo apskelbusi, kad nuo 2016 metų kovo 1 d. „Svirka“ keleivių nebevežios, bet ji veža iki šiol.

 

Malkas kerta – skiedros lekia...

Jau trejus metus, nuo pat pirmųjų savo dienų, rajono valdžia kariauja su opozicijoje esančiu tarybos nariu Vytautu Bulka, kuris bene vienintelis tarybos posėdžiuose rėžia tiek tiesos į akis merui, kad šis neatlaiko išklausyti ir nervingai išjungia mikrofoną, o viename posėdyje net transliaciją nutraukė, šiurkščiai pažeisdamas tarybos Reglamentą. Paties V.Bulkos nei įveikti, nei užtildyti nepajėgia, tad visa kova persikėlė į verslą, o čia jau „skiedros“ lekia ir skaudžiai kerta didelei daliai rajono gyventojų. „Švenčionėlių autoritetu“ neoficialiai vadinamas Rimas Klipčius (mero tėvas), gavęs įtaką per meru tapusį sūnų, visaip bando sunaikinti keleivių vežimo paslaugas teikiančią UAB „Svirka“, kuri gegužės 3 d. švęs 25 metų veiklos sukaktį, ir atiduoti šią paslaugą kitos savivaldybės įmonei“, - sako V.Bulka. Rajono valdžiai nė motais, kad visi jų „kryžiaus žygiai“ prieš „Svirką“ atsiliepia viso rajono gyventojams. Kenkdama įmonei, valdžia nutraukia maršrutus - autobusų važiuoja vis mažiau, žmonėms vis sunkiau pasiekti rajono centrą ar Vilnių, į kurį dažniausiai žmonės važiuoja gydytis.

Klipčių karas prieš V.Bulką, kaip jis pats įvardija, virto ir karu prieš verslą bei darbo vietas. Po kiekvieno maršrutų mažinimo žmonės netenka darbo. Faktiškai Klipčiai užsimojo prieš 38 rajono šeimas, kurių vyrai ar tėvai dirba įmonėje (anksčiau buvo daugiau darbuotojų). Rajono vadovams nusispjauti net į nemenkus mokesčius, kuriuos „Svirka“ sumoka į rajono biudžetą.

Bet kol kas valdžiai sekasi prastai. Nepadeda net brangūs advokatai, kurių samdymui metams iš biudžeto „ištaškoma“ po 60 tūkst. eurų.

 

Svirka“ - tarsi rakštis rajono valdžiai

Rajono valdžia buvo apskelbusi, kad nuo 2016 metų kovo 1 d. „Svirka“ keleivių nebevežios, bet kaip vežė taip veža, nors jau 2018-ųjų kovo 1 d. praėjo. V.Bulka teisinėmis priemonėmis ne kartą apgynė įmonės ir keleivių interesus, nesileido provokuojamas ir nuosekliai vykdė įsipareigojimus, todėl keleivių vežimas nesutriko. Tuo tarpu rajono savivaldybė, 2013 m. pažeidusi Konkurencijos įstatymą, be konkurso pratęsdama keleivių vežimo sutartį, neištaisė šio trūkumo iki šiol. Oponentai turbūt užginčys, kad tai buvo prie ankstesnio mero. Taip, bet savivaldybėje valdininkai sėdi tie patys. Jeigu dėl žinių stokos padarė klaidą,  ją ištaisyti jau turėjo prieš daugiau kaip dvejus metus. Bet to nepadarė iki šiol!

 

Rajono valdžia nevykdo Konkurencijos tarybos nutarimo

2015 metų birželio 30 d. Konkurencijos taryba pripažino, kad pratęsiant sutartį be konkurso buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, ir nutarimu įpareigojo savivaldybę ne vėliau kaip per 6 mėnesius sutartį panaikinti, o tai reiškia, kad per tą laiką turi būti surengtas ir konkursas keleivių vežimo įmonei parinkti. Kadangi sutartį tenka nutraukti dėl valdininkų kaltės, „Svirka“ vėl dalyvavo visuose rengiamuose konkursuose, kiek jų buvo skelbta. Deja, visi buvo nutraukti.

Pirmasis buvo nutrauktas teismo sprendimu. 2016 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismas paskelbė sprendimą, kad konkursas buvo vykdytas neteisėtai, apeinant Viešųjų pirkimų įstatymą. Savivaldybė įžūliai siekė atiduoti keleivių vežimą Visagino įmonei. Gegužės mėnesį išnagrinėjęs apeliaciją, Lietuvos apeliacinis teismas paliko sprendimą galioti – konkursas žlugo.

Dar pusmetį savivaldybė nieko nedarė, kad įvykdytų Konkurencijos tarybos nutarimą. Tik metams baigiantis, gruodžio 27 d., paskelbė viešąjį pirkimą. Kaip reikalauja viešumo ir skaidrumo principai – per CPO. Turbūt tas visiškas viešumas ir skaidrumas išgąsdino ne juokais, nes pirkimas taip ir neįvyko.

2017 metų gegužės 17 d. savivaldybė paprašė Viešųjų pirkimų tarnybos leidimo vesti neskelbiamas derybas su abiem konkurso dalyviais. Birželio mėn. gavusi leidimą, savivaldybė nevykdė ir neskelbiamų derybų. Praėjus daugiau kaip 8 mėn., savivaldybė vėl paskelbė viešąjį pirkimą, kuris taip pat neaišku, kada vyks ir apskritai ar įvyks.

 

Svirka“ prašė nutraukti sutartį

Neapsikentusi tokio savivaldybės neveiklumo, „Svirka“ praėjusių metų pabaigoje pranešė nutraukianti sutartį. Savivaldybė šių metų kovo 8 d. kategoriškai pareikalavo sutartį tęsti, bet paskelbė „mažąjį“ konkursą – laikinai vežti keleivius, kol įvyks viešas pirkimas. „Svirka“ pasiūlė mažiausią kainą. CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais posėdžio metu nustatyta, kad pateikti viso 3 pasiūlymai:

1) UAB „Meteorit turas“ pasiūlymo kaina – 110 571,78 eurai;

2) Ūkio subjektų grupės UAB „Transporto centras“ ir UAB „Olego transportas“ pasiūlymo kaina – 171 760,84 eurai;

3) UAB „Svirka“ pasiūlymo kaina – 105 273,15 eurai.

Dar neprasidėjus deryboms, vos gavusi „Svirkos“ pretenziją ir keletą klausimų dėl derybų sąlygų, savivaldybė nėrė į krūmus. Užuot sustabdžiusi derybas, kol bus išnagrinėta pretenzija, tą pačią dieną nutraukė pirkimą.

 

Svirka“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą

Akivaizdu, kad savivaldybė nevykdo Konkurencijos tarybos nutarimo, bet tinkamai nevykdo ir keleivių vežimo sutarties, dėl ko įmonė patiria nuostolių. „Svirka“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu atlikti tyrimą ir taikyti sankcijas.

Už konkurencijos tarybos nutarimo nevykdymą įstatymas numato baudą iki 600 eurų už kiekvieną pradelstą dieną. Savivaldybei nutarimo nevykdymas gali kainuoti pusę milijono eurų mokesčių mokėtojų pinigų. Ar ne per didelė kaina už rajono valdžios žaidimus?

Irena PAULIUKEVIČIENĖ

 

 

Vytauto Bulkos komentaras

Rimas Klipčius man atvirai grasino

Kol rajono meras Rimantas Klipčius atostogauja – mėgaujasi karšta Indonezijos saule Balio saloje, tėvas Rimas Klipčius, būdamas eilinis tarybos narys, pilnai valdo rajoną, elgiasi kaip savo ūkyje. Kasdien vaikšto į savivaldybę kaip į darbą, duoda nurodymus, vadovauja. Kol sūnus atostogauja, tėvas skleidžia žinią: „Vis tiek Bulką sunaikinsiu!“ Nežinau, ką rajono „valdytojas“ turi galvoje, bet noriu paviešinti neseniai įvykusį incidentą: Rimas Klipčius man atvirai grasino, kai buvau užsukęs į Švenčionių autobusų stotį (esu laimėjęs stoties nuomos konkursą, bet man neleidžiama ja naudotis). Rimas Klipčius šaukė: „Vis tiek Bulką sunaikinsiu!“. Yra liudininkai.

Gal tai susiję su keleivių vežimo konkursu, kuris nuolat atšaukiamas, kai tik „Svirka“ pateikia geriausią pasiūlymą, o gal ir ne. Viena akivaizdu, kad Klipčiai žūtbūt užsibrėžę atiduoti keleivių vežimą Visagino įmonei. Patikimi asmenys pranešė, kad „Švenčionių švarą“ rajono vadas ruošiasi naikinti, darbininkus atleisti, o pastatus perduoti Visagino vežėjui, prie visko prijungiant ir autobusų stotį tarpiniam sustojimui tarp reisų. Klipčius spaudžia skolos, dėl jų ir įstatymų pažeidimai niekais laikomi.