Mes turime 67 svečius online

Apsilankymų šiandien:57
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:8933
Apsilankymų iš viso:1566589

Ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – ES ir valstybės parama

2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis Nr.83(1712)

Nuo lapkričio 13 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškas galima teikti iki gruodžio 15 d. Šiam paraiškų priėmimui skirta 10 mln. Eur iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Šios priemonės prioritetas – socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra kaimo vietovėse. Parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti – ja siekiama įvairinti veiklą, kurti mažas įmones ir darbo vietas.

Parama skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., privačiam ne žemės ūkio verslui kurti; naujai įsteigtiems (registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) privatiems juridiniams asmenims privačiam ne žemės ūkio arba socialiniam verslui kurti; naujai įsteigtoms viešosioms įstaigoms (registruotoms ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) socialiniam verslui vykdyti.

Didžiausia paramos suma verslo planui įgyvendinti – 40 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos šios išlaidos: statinių statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir (arba) įrangos įsigijimas, verslo infrastruktūros kūrimas, bendrosios išlaidos.

Paramos paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos.

ŽŪM inf.