Mes turime 269 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2442
mod_vvisit_counterŠią savaitę:19241
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:30318

Visos vaikų žaidimų aikštelės turės būti saugios

2017 m. birželio 10 d., šeštadienis Nr.42 (1671)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Švenčionių skyrius vaikų ugdymo įstaigų vadovams primena, kad vaikų žaidimų aikštelių įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 (toliau – Higienos norma) reikalavimus. Higienos norma įsigaliojo 2016 m. lapkričio 1 d., tačiau kontrolės ir priežiūros reikalavimai pradės galioti nuo šių metų liepos 1 d.

 

Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė

Nuo 2017 m. liepos 1 d. žaidimų aikštelė ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių turi būti įvertinta  akredituotos įstaigos (ši privalo pateikti akreditacijos pažymėjimą), kuri išduos kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Pagrindinės metinės kontrolės metu įvertinama, ar žaidimų aikštelės įranga, danga atitinka reikalavimus, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių.

 

Reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių savininkams ir eksploatuotojams

Svarbu tai, kad vaikų ugdymo įstaigos vadovas ar kitas asmuo privalo vykdyti žaidimų aikštelės priežiūrą, o priežiūros veiksmus bei remonto darbus registruoti. Žaidimų aikštelė turi būti apžiūrėta ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Jos metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai). Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atliekama eksploatacinė priežiūra, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas.

Siekiant užtikrinti saugią ir jaukią aplinką vaikams, tikrinimų metu nustatyti defektai, nedelsiant turi būti pašalinti. Jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji turi būti blokuojama ar pašalinama).

Virginija KUGELEVIČIENĖ