Mes turime 59 svečius online

Apsilankymų šiandien:491
Apsilankymų vakar:905
Apsilankymų šį mėn.:10272
Apsilankymų iš viso:1567928

Ignalinos kredito unijos narių žiniai!

2017 m. kovo 18 d., šeštadienis Nr.20 (1649)

Pranešame, kad organizuojami Ignalinos kredito unijos Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės narių susitikimai su Ignalinos kredito unijos vadovybe.

I. Susitikimo Švenčionyse data ir vieta: 2017 metų kovo mėn. 21 dieną, 10 val., UAB Revaja patalpose (konferencijų salėje, II a.), Lauko g. 3, Švenčionys.

II. Susitikimo Švenčionėliuose data ir vieta: 2017 metų kovo mėn. 21 dieną, 14 val., Seniūnijos patalpose (konferencijų salėje), Švenčionių g. 3, Švenčionėliai.

III. Susitikimo Pabradėje data ir vieta: 2017 metų kovo mėn. 22 dieną, 10 val., Seniūnijos patalpose (konferencijų salėje), Pašto g. 6, Pabradė.

Susitikimo darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
6. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose.

Tel. pasiteiravimui: 8 386 52561     

VALDYBA