Mes turime 96 svečius online

Apsilankymų šiandien:300
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:9176
Apsilankymų iš viso:1566832

Viešai – slaptai...

2016 m. liepos 13 d., trečiadienis, Nr.50 (1583)

Akyla skaitytoja pranešė, kad viena įdomi naujiena… paslėpta savivaldybės tinklapyje. Galima sakyti, taip ir yra. Liepos 11 d. patalpinta gyventojams svarbi informacija tuoj pat nukeliavo į naujienų archyvą, toliau nuo akių...

 

Prieš penkerius metus

Šis klausimas buvo iškilęs dar 2011 metais, kai UAB „Vėjinė“ pareiškė ketinimą plėstis ir statyti kogeneracinę biodujų jėgainę, kad galėtų užsiimti ne tik kiaulių auginimu, bet ir elektros gamyba. Europos Sąjungos valstybėse vyraujant aiškiai tendencijai - mažinti kiaulių kompleksus, šis UAB „Vėjinė“ bandymas rajone sutiko stiprų pasipriešinimą. Dėl kiaulių kompleksų stambinimo kritiškai pasisakė ir rengė įstatymo pataisas dėl gyvulių skaičiaus apribojimo iki 9000 tuometinė Seimo narė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Agnė Zuokienė (su ja buvo interviu mūsų laikraštyje).

Anuomet viešumo buvo daugiau. 2011-ųjų pavasarį UAB „Vėjinė“ kiaulių komplekso kogeneracinės biodujų jėgainės statybos ir esamų tvartų modernizavimo (su gyvulių skaičiaus padidinimu), pertvarkant pagal ES aplinkosaugos, veterinarijos, higienos bei gyvulių gerovės standartų reikalavimus poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita 10 dienų gulėjo Švenčionėlių seniūnijoje. Su ataskaita galėjo susipažinti visi norintys.

Švenčionėlių seniūnijoje vykusiame viešame susirinkime daugelis dalyvavusių skundėsi, kad nuo įmonės jau ir taip dvokia, to neneigė ir vienas savininkų: „Suprantama, juk kiaulės“...

Gyventojams pristatytoje PAV ataskaitoje buvo nurodyta, kad amoniako, kuris daugiausia ir yra smarvės kaltininkas, tarša tuo metu apie du kartus viršijo leistiną normą. Tuo metu auginusi vidutiniškai 12000 kiaulių per metus, įmonė planavo didinti jų skaičių iki 16500. Bet prieš penketą metų vykusiame susirinkime dalyvavę verslininkai tikino, kad kogeneracinei biodujų jėgainei efektyviai veikti ir tokio kiaulių kiekio būtų per mažai.

Prieš panašų projektą Adutiškio krašte maždaug tuo laiku visomis išgalėmis kovojo du dešimtmečius opozicijoje sėdėję liberalai su K.Trapiku priešakyje, agitavę gyventojus net griauti fermas, išnešioti po plytą. Adutiškyje įsigijęs fermas verslininkas planavo lygiai tą patį – auginti kiaules ir statyti biodujų jėgainę. Susidūręs su didžiule gyventojų ir politikų priešprieša, verslininkas atsisakė planų dėl nepalankios aplinkos.

Pasak elektros gamyba užsiimančio verslininko (pavardė redakcijai žinoma), tuo metu „Vėjinės“ planuota galinga (200 MV) jėgainė būtų žymiai pelningesnė už mėsos gamybą. Tuomet poveikio aplinkai vertinimą atliko Danijos ir Lietuvos firma „COWI Lietuva“.

Įdomu tai, kad Adutiškio krašte taip kovingai palaikę ir skatinę gyventojus priešintis, tie patys liberalai į analogišką procesą Švenčionėlių krašte nesikišo... Šiandieną ta pati kompanija – valdžioje, taigi turbūt neskleis tarp gyventojų nepalankių nuotaikų. Bet susipažinti gyventojams su projektu vis dėlto reikia leisti, nekaišant jo į užkaborius.

 

Kitos paskirties“ statinio projektas...

2016 m. liepos 14 d., 14:00 val. Švenčionėlių sen. vyks viešas susirinkimas - kogeneracinės jėgainės, naudojančios biodujas, projekto svarstymas.

Ši procedūra, kaip ir susirinkimo paskelbimas, privaloma. Gal čia ir viskas bus puiku, bet pastangos valdžios tinklapyje vieną naujausių skelbimų nukišti kuo toliau, kad daug senesnė informacija užgultų ant viršaus, tikrai stebina. Susipažinti su projektu taip pat misija apsunkinta – jis Vilniuje, rengėjo UAB „EGNA“ būstinėje adresu: Verkių g. 5, Vilnius. Čia tau ne į seniūniją užsukti... Ten gyventojai turėtų ir pasiūlymus teikti, bet ką čia pateiksi nematęs projekto. Tiesa, ir tam laiko skirta minimaliai – paskelbta liepos 11 d., svarstymas 14 d. Na, bet viešas susirinkimas vyks čia, Švenčionėlių seniūnijoje. Tad suinteresuoti žmonės gali ateiti bent pasiklausyti, kas bus daroma.

Su „Vėjinės“ plėtra ir biodujų gamyba susiję klausimai gali būti aktualūs netoli esančių gyvenamųjų vietovių žmonėms: Augustavo, Gramackų, Rudžionių, Juodiškio, Veikūnų, Vėjinės, Pašaminės kaimų ir dalies Švenčionėlių m.

Irena PAULIUKEVIČIENĖ