Mes turime 205 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:4164
mod_vvisit_counterŠią savaitę:17073
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:152348

Pirmosios primicinės Šv. Mišios naujoje Labanoro bažnyčioje

2011 m. lapkričio 12 d., šeštadienis Nr.83 (1130)

Rugsėjo 10 dieną pašventintoje Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje jau pakrikštytas pirmas vaikas, o lapkričio 8 d. čia buvo aukojamos ir pirmosios primicinės Šv. Mišios. Jas aukojo neseniai į kunigus įšventintas ir į Molėtų parapiją vikaru paskirtas Mindaugas Grenda. Kartu su juo Šv. Mišių aukojime dalyvavo Molėtų dekanas Kęstutis Kazlauskas, Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas ir Giedraičių parapijos Algimantas Baltuškonis. Kunigai broliai Kęstutis ir Jurgis Kazlauskai ir primicines Šv. Mišias aukojęs kunigas Mindaugas Grenda kilę iš gretimų kaimų ir gretimų parapijų, o kunigui Algimantui Baltuškoniui klebonaujant Gegužinės parapijoje Mindaugas pradėjo studijas kunigų seminarijoje. Beje, dar būdamas diakonu Mindaugas Grenda dalyvavo naujos Labanoro bažnyčios pašventinimo iškilmėse.

Prieš prasidedant Šv. Mišioms, Molėtų dekanas Kęstutis Kazlauskas trumpai pristatė susirinkusiems kunigą Mindaugą Grendą, o jis, pradėdamas primicines mišias sakė esąs laimingas, galėdamas čia aukoti mišias, nes tai, kad po nelaimės, po gaisro, taip greitai atstatyta bažnyčia, yra stebuklas. Naujoje bažnyčioje aukoti mišias jam buvo garbė, o trumpo pamokslo pabaigoje pakvietė visus pasimelsti už Dievo suteikiamas malones. Baigiantis Šv. Mišioms pagal bažnyčios tradiciją kunigas primiciantas Mindaugas Grenda suteikė kunigams ir tikintiesiems popiežinį palaiminimą. Po palaiminimo kunigą primiciantą Mindaugą Grendą pasveikino Labanoro parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, kuris sakė:

- Kunigystė nėra skirta vienam asmeniui, o tarnavimui žmonėms, todėl, mielas kunige Mindaugai, linkiu tau, kad kunigystės, pašaukimo prasmėje įžvelgtum tam tikrą kelią, kad mokėtum pažvelgti į tikinčiuosius, padėtum jiems. Linkiu, kad visuomet pasirinktum Dievo kelią, ir tame kelyje tu jausiesi pats laimingiausias, pats prasmingiausias, ir tikintieji tada galės džiaugtis tavimi. Kunigystės kelias nėra lengvas. Kartais kunigui kartu su parapijiečiais tenka stovėti prie degančios bažnyčios ir verkti, o paskui bandyti atstatyti šventovę ir vėl džiaugtis. Nežinau, kokį kelią yra tau numatęs Dievas, gal net vyskupu tapsi, šiandieną čia labai tinka tavo malda. Mūsų bažnyčia yra dar labai švari, nepriverkta, nepridejuota. Džiaugiuosi, kad tu čia įnešei savo dvasios.

Kiek vėliau kunigą Mindaugą paprašiau papasakoti apie savo pašaukimą, pasidalinti mintimis apie Labanoro bažnyčioje aukotas Šv. Mišias.

- Aukoti primicines mišias ką tik pastatytoje bažnyčioje džiugus jausmas. Jaučiuosi pakiliai. Nors jau teko lankytis Labanore anksčiau, kai buvau diakonu, bet šiandien buvo visai kas kita. Apie kunigystę svajojau nuo vaikystės ir džiaugiuosi, kad mano svajonė išsipildė. Ne aš pasirinkau – Viešpats pasirinko mane ir pakvietė. Aš tik atsiliepiau į jo kvietimą. Vaikystėje nemažai bendravau su labai tikinčia močiute, gal ir tai turėjo įtakos. Dievas veikia per žmones. Vaikystėje, gal kokių penkerių metų būdamas, į visus klausimus, kuo būsiu užaugęs, atsakydavau, kad būsiu kunigu, nors gerai dar nesuvokiau tikrojo pašaukimo prasmės. Svajonė išsipildė, dabar laukia kunigo kelias, žmonėms liudyti Kristų, skelbti gerąją naujieną, o tą turi daryti savo gyvenime, - pakiliai sakė kunigas Mindaugas Grenda.

Aš, palinkėjęs jam sėkmės nelengvame kelyje, tikinčiuosius Labanoro parapijos klebono Jurgio Kazlausko žodžiais norėčiau pakviesti į gruodžio 8 d. Labanoro bažnyčioje vyksiančius atlaidus, skirtus Marijos nekalto prasidėjimo šventei. Atlaidų pradžia 12 valandą.

Algis JAKŠTAS