Mes turime 345 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:6080
mod_vvisit_counterŠią savaitę:6080
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:141355

Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priminimas

2011 m. spalio 19 d., trečiadienis Nr.77 (1124)

Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priminimas įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams dėl objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo

2010 m. kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui bei jį lydintiems teisės aktams pasikeitė valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekamų priešgaisrinių techninių patikrinimų objektuose organizavimo tvarka ir objektų patikrinimų periodiškumas. Už objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimą bus atsakingi įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie patys teiks tokias deklaracijas.

Įgyvendinus šią nuostatą, objektai bus tikrinami rečiau, tikrinimo procedūros visiems objektams bus vienodos, kad objektas bus tikrinamas, bus pranešta iš anksto. Pirmą kartą atliekant priešgaisrinį techninį patikrinimą, objekto atstovui bus teikiama tik konsultacija priešgaisrinės saugos bei deklaracijų pildymo klausimais, už nustatytus pažeidimus baudžiama nebus. Nustatyti pažeidimai turės būti pašalinti iki kito planinio patikrinimo. Tvarkingi objektai atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams gali deklaruoti patys, todėl juose rečiau bus atliekami patikrinimai, atsakingi asmenys nebus atitraukiami nuo tiesioginių funkcijų vykdymo, o valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai rečiau juose lankysis. Objektų deklaravimo tvarką nustato „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-62 (Žin., 2010, Nr. 23-1102).

Taip yra siekiama įgyvendinti pasitikėjimo atsakingais už objekto priešgaisrinę būklę asmenimis principą ir suinteresuoti juos laikytis priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Objektų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaruoti gali I-III grupėms priskirti objektai. Deklaracijų neteikiančių įmonių objektai bus tikrinami įprastine tvarka. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT) įstaiga, gavusi pirminę deklaraciją, ją peržiūrės, įvertins ir per 3 mėnesius nuo jos gavimo atliks deklaracijoje nurodytos informacijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimą. Už gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, nustatytus pirmą kartą pateiktos deklaracijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimo metu, deklaruojančiosios įmonės vadovui įstatymų numatytos poveikio priemonės nebus taikomos (išskyrus pažeidimus, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir neužtikrinama objekte, kuriame nustatyta pažeidimų, ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga), tik suteikiama konsultacija deklaracijų pildymo bei kitais priešgaisrinės saugos klausimais.

Deklaracija VPGT įstaigai turi būti teikiama ir joje pateiktos informacijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimas I grupei priskiriamų objektų bus atliekamas kas 3 metai, II grupei priskiriamų objektų – kas 4 metai, III grupei priskiriamų objektų – kas 5 metai.

Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). I grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus; II grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 2 metus; III grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus; IV grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami pasirinktinai, atsižvelgiant į gaisrų statistiką bei kitas aplinkybes.

PAGD pavaldžių įstaigų valstybinės priešgaisrinės priežiūros padaliniai sudaro metinius objektų planinių priešgaisrinių techninių patikrinimų planus, į kuriuos įtraukiami visi tais metais tikrintini objektai. Jie bus skelbiami PAGD oficialioje interneto svetainėje www.vpgt.lt/prevencija/objektų patikrinimo planai.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba