Mes turime 325 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:5918
mod_vvisit_counterŠią savaitę:5918
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:141193

Ar jūsų vaikas jau pasirengęs mokykliniam ugdymui?

2015 m. balandžio 22 d. trečiadienis, Nr.41 (1465)

Vasaros laukia visi mokyklinio amžiaus vaikai ir paaugliai. Nerimauja abiturientai, kurių laukia nelengvas išbandymo laikotarpis. Būsimieji pirmokėliai žino, kad nuo rugsėjo 1-osios prasidės naujas jų gyvenimo etapas.

2005 m. spalio 29 d. LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“ reglamentuojamas vaikų priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Remiantis juo, jei tėvai pageidauja ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 6 metai, ar kai tėvai pageidauja leisti vaiką į pradinio ugdymo pirmąją klasę, jeigu vaikas nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės ar lankė mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai, atliekamas vaiko brandumo vertinimas. Taigi, jeigu jūs norite išleisti vaiką į priešmokyklinę grupę, ir vaikui 6 metai bus iki šių metų gruodžio 31 dienos imtinai, tai vaiko brandumas nėra vertinamas. Tačiau tuo atveju, kai vaikui 6 metai bus tik kitais metais (pvz., sausio 1 d. ir vėliau), tėvai turi kreiptis į psichologą, kad būtų atliktas vaiko brandumo vertinimas.

Švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156 numatyti brandumo mokyklai rodikliai:

- socialinis emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba; elementari savikontrolė, susivaldymas; gebėjimas gyventi greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė);

- intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu; jautrumas vaizdams, garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimų brandumas); geri darbinės atminties įgūdžiai; probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba; gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;

- nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą; domėjimasis knygomis; pasirengimas rašymui; elementarūs matematiniai vaizdiniai.

Vaiko brandos įvertinimas turi atitikti keliamus reikalavimus. Jei vaikas yra motyvuotas, aktyvus, pasitikintis savimi, pažįsta raides, moka piešti, skaičiuoti, dėlioti dėliones, yra neprasminga laukti, kol sukaks septyneri metai. Laukiant, slopinant vaiko aktyvumą, žingeidumą, galima jam pakenkti – gali tapti neįdomu mokytis, susilpnėti mokymosi motyvacija. Vaikas, kuris atitinka intelektinės brandos reikalavimus pradžios mokyklai, gali susidurti su kitokio pobūdžio sunkumais: socialiniais ar emociniais. Juk mokykloje neretai vaikai patiria vyresnių mokinių patyčias. Kuo jaunesnis vaikas, tuo skaudžiau į tai reaguoja – ne visuomet jam pavyksta tinkamai apsiginti. Jei vaikas nėra socialiai brandus – iškyla bendravimo sunkumų, atsiranda menkavertiškumo jausmas. Tyrimas, kurį 2014 m. lapkričio mėn. atliko psichologai rajono bendrojo lavinimo mokyklose, atskleidė, kad labai svarbi yra pirmokų socialinė branda, mokėjimas bendrauti su bendraamžiais. Tiek psichologai, tiek pedagogai pabrėžia socialinių įgūdžių svarbą sėkmingam prisitaikymui mokykloje. Todėl svarbu atsižvelgti ne tik į intelektinės brandos rezultatus, bet ir minėtus socialinės, emocinės brandos rodiklius. Taip pat vaikas turi žinoti, kas bus mokykloje, ko ten tikėtis – tai atitinka jo nusiteikimą ir pasirengimą būti mokiniu. Taigi, vaikas, kuris nori eiti į mokyklą anksčiau, jis turi atlikti užduotis taip gerai, kaip metais vyresnis vaikas.

Norime paraginti tėvelius registruotis psichologiniam vaiko brandumo vertinimui, nes mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos nepriims vaikų, kuriems būtina atlikti brandumo įvertinimą, be teigiamos psichologo išvados – rekomendacijos. Tėvai turi pateikti prašymą Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriui, prie prašymo pridėti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir, pageidautina, medikų pažymą. Atlikus įvertinimą, bus parengta vaiko brandumo vertinimo išvada – rekomendacija.

Vaiko brandumo vertinimas Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyboje (Sodų g. 30, Švenčionys). Telefonas pasiteirauti ir registruotis (8-387) 51 404.

Virginija GUOGIENĖ

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė