Mes turime 174 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:552
mod_vvisit_counterŠią savaitę:10504
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:88861
mod_vvisit_counterPaeitą mėn.:136288

Antanas Rubšys – visame pasaulyje pripažintas Šv. Rašto žinovas 1923 – 2002

2014 m. spalio 11 d. šeštadienis Nr. 77 (1415)

Prelatas prof. Antanas Rubšys - vienas iš nedaugelio lietuvių, pasirinkusių Šv. Rašto studijas savo gyvenimo darbu ir pagrindine mokslo sritimi.

Prelatas, Šv. Rašto daktaras, profesorius, vertėjas, keliautojas, visame pasaulyje pripažintas Šv. Rašto žinovas, misionierius, istorikas, teologas, archeologas, Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas Antanas Rubšys gimė 1923 m. lapkričio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos valsčiuje, Tauragės apskrityje. Šeimoje be jo buvo trys seserys ir keturi broliai. Tėvas Matas Rubšys buvo apsišvietęs žmogus, mokėjęs keletą kalbų, kurį laiką gyveno Amerikoje. Tėvai iš paskutiniųjų stengėsi, kad vaikai baigtų kokius nors mokslus.

 

Gimnazijoje praleisti metai – ne veltui

Antanas, baigęs Šiauduvos pradžios mokyklą, stojo į Šilalės gimnaziją. Tuomet nepaprastai didelį poveikį Antanui turėjo jaunas kunigas, vėliau iškilus išeivijos prelatas Jonas Kučingis ir jo pamokslai, kurie skatino domėtis Lietuvos istorija ir gėrėtis jos gamtos grožiu. Baigęs gimnaziją Antanas Rubšys įstojo į Telšių kunigų seminariją. Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais jis buvo suimtas, žiauriai enkavedistų tardytas, daugiau kaip mėnesį kalinamas Tauragės areštinėje. Gimnazijoje praleisti metai nepraėjo veltui. Jau būdamas žinomas mokslininkas, jis rašė: „Žiūrint atgal į savo pasiruošimą, pastebiu, kad man davė pagrindą lietuviškoji gimnazija ir Telšių kunigų seminarija. Čia buvau reikliai supažindintas su pasauline raštija, istorija, kalbomis – lotynų, graikų, prancūzų, vokiečių, rusų...“

 

Pažintis su Biblija

Nuo mažens jį domino tolimi, nežinomi kraštai. Mėgo skaityti rašytojų kelionių ir nuotykių romanus apie Artimųjų Rytų tautas. Vargu tada ar galėjo tikėtis, jog ateityje vaikščios savo kojomis skaitytų knygų vietomis. Šilalės kunigas J. Kučingis davė Antanui arkivyskupo Skvirecko išverstą Naująjį Testamentą. Biblija sudomino. Pažintį su ja pratęsė kunigų seminarijoje. „Nesistebiu, kad tapus klieriku Telšių kunigų seminarijoje, Šv. Raštas mane masino, o juo besidomintys profesoriai mane domino. Kun. dr. Kazimieras Olšauskas stebino savo Šv. Rašto pažinimu, o kun. dr. Antanas Krušas padėjo pramokti graikų kalbos“.

 

Pravertė mokėtos kalbos

Baigti seminarijos A. Rubšys nespėjo. Artėjant Antrojo pasaulinio karo negandoms, drauge su kitais seminaristais pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje Eichšteto kunigų seminarijoje tęsė filosofijos studijas (1944-1945). Čia labai pravertė Lietuvoje išmoktos kalbos, kurių dėka galėjo sėkmingai gilintis į studijuojamus dalykus. Jam atsirado galimybė skaityti Šv. Raštą vis kita kalba. Svarbiausia jaunajam seminaristui buvo įdomu ir lengva. Vieno profesoriaus paragintas, pradėjo mokytis hebrajų kalbų, nes Biblija yra parašyta hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis.

 

Populiarus dėstytojas

Karui pasibaigus pasiunčiamas į Italiją – Grigaliaus universitetą Romoje teologijos studijoms. 1948 m. gruodžio 18 d. įšventinamas kunigu. 1951 metais jam suteikiamas Šv. Rašto licenciato laipsnis, o 1958 metais Romos Popiežiškajame Šv. Rašto institute Šv. Rašto daktaro laipsnis. Baigęs studijas Antanas Rubšys dėstė Šv. Raštą, Bažnyčios istoriją, hebrajų, graikų ir kitas kalbas San Diego kunigų seminarijoje. 1959 metais buvo išrinktas Niujorko Manheteno kolegijoje Šv. Rašto ir biblinių kalbų profesoriumi, kur dirbo iki paskutinių savo gyvenimo dienų. Jo paskaitomis domėjosi studentai iš musulmonų kraštų, viso pasaulio krikščionys ir žydai. Vienu metu Prelato paskaitas lankė net 18 tautybių studentai iš 40 pasaulio valstybių. Tarp jų buvo įvairiausių profesijų žmonės: būsimieji gydytojai, mokytojai, inžinieriai, ekonomistai.

 

Keliautojas ir tyrinėtojas

Antanas Rubšys mėgo daug keliauti. Kunigas išvažinėjo visus kraštus, kurie yra aprašomi Biblijoje: Egiptą, Iraną, Iraką, Libaną, Tunisą, Turkiją, Siriją. Lankydamas minėtus kraštus ieškojo Senojo Testamento pėdsakų. Jį domino Apaštalų keliai, kuriuos jis išvaikščiojo. Kelionėje patirtus įspūdžius aprašė 2 dalių knygoje „Šv. Rašto kraštuose“.

Kartą skrisdamas pro lėktuvo langą pamatė Ararato kalną, už kurio užkliuvęs, pasak Biblijos, Nojaus laivas. Nusprendęs smulkiau apžiūrėti Ararato kalną, Antanas Rubšys leidosi į kelionę po Turkiją. Ta kelionė truko net tris savaites. Panašių kelionių buvo ne viena. Po tokių kelionių, kaip tvirtino pats Antanas Rubšys: „Šventojo Rašto tekstus ėmiau suprasti geriau nei anksčiau“.

Kartu su amerikiečių archeologais kunigas A. Rubšys kasinėjo senąsias palestiniečių ir žydų gyvenvietes. Moksliniai tyrinėjimai, atradimai nė karto nepaskatino Antano Rubšio suabejoti tikėjimu ir katalikybe. „Jei žmogus tiki Dievą, Dievo paslaptį, sunku pasimesti“, – kalbėjo Prelatas Antanas Rubšys, kuris nepavargdamas dirbo, dėstė Manheteno kolegijoje, rašė Šv. Rašto analizes, kelionių po Šv. Rašto kraštus apybraižas, vertė Senąjį Testamentą.

 

Tėvynės ilgesys ir grįžimas

Antanas Rubšys jautė didžiulį nenumaldomą tėvynės ilgesį. Labai sielojosi negaudamas jokios žinios iš Lietuvos. Po kelerių metų sužinojo apie savo tėvo mirtį, apie sesers Teresės, partizanų ryšininkės areštą. Į Lietuvą atvyko tik po 46 nostalgijos metų. Atvyko į Lietuvą kaip pasaulyje pripažintas biblinio pasaulio ir Šv. Rašto žinovas. Trečią kartą kun. prof. Antanas Rubšys svečiavosi Lietuvoje 1993 m. pavasarį. Visa kas buvo belikę iš Tėviškės – tai senos kapinaitės. 1994 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė jam Popiežiaus rūmų prelato titulą.

 

Lietuvoje

1994-2002 m. dėstė Šv. Raštą Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai, mokslui prelatas buvo išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaru. 1995 m. tapo Lietuvos Nacionalinės premijos laureatu už 1978-1995m. Senojo Testamento vertimą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų bei knygas „Raktas į Senąjį Testamentą“ ir „Raktas į Naująjį Testamentą“. Mirė Antanas Rubšys 2002 m. rugpjūčio 27 d. Niujorke, ištiktas insulto. Palaidotas Laukuvoje.

 

Biblinio pasaulio žinovas

Prelato knygos yra unikalios lietuviškoje religinių studijų literatūroje. Antanas Rubšys visą gyvenimą skyrė Šv. Rašto studijoms ir dėstymui, apvažinėjo bei išvaikščiojo Šv. Rašto kraštus, tyrinėjo tautų kultūrą bei istoriją, be to paskelbė 150 mokslinio pobūdžio Šv. Rašto populiarinimo straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis. Štai kodėl Antanas Rubšys yra pripažintas visame pasaulyje Šv. Rašto ir biblinio pasaulio žinovas.

Parengė Bronius Lazaraitis

 
Reklaminis skydelis