Mes turime 328 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:7913
mod_vvisit_counterŠią savaitę:18350
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:14179

Kai kurių ūkio darbų atlikimo terminas baigiasi liepos 1 d.

2014 m. birželio 18 d. trečiadienis Nr. 46 (1384)

Ūkininkai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) veikloje, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai skirtingi – priklauso nuo KPP veiklų bei programų.

Ūkininkai, pateikę paraiškas ir norintys išvengti sankcijų už įsipareigojimų nesilaikymą,  privalo laikytis būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminų.

Iki liepos 1 d. būtinuosius ūkio darbus baigti turėtų paramą pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje“ gaunantys ūkininkai. Iki šios dienos reikia nupjauti pusę deklaruoto ploto. Visam plotui nupjauti skirta daugiau laiko – iki rugsėjo 30 d. (nupjautą žolę būtina išvežti iki rugsėjo 30 d.). Gyvuliai medingojo mišinio plotuose gali būti ganomi tik nuo rugsėjo 15 d.

Į darbų baigimo terminą – liepos 1 d. – turėtų atkreipti dėmesį ir programos „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ dalyviai – iki to laiko reikia pasėti daugiamečius augalus. Žolės nupjovimo terminai šioje programoje priklauso nuo metų, kurie praėjo nuo sėjos, – antraisiais ir tolesniais metais po sėjos pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti reikia iki rugpjūčio 1 d., o antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d. Šienavimą reikia baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę privalu  išvežti iki rugsėjo 30 d.

Nepradėti gyvulių ganyti anksčiau nei birželio 15 d. svarbu veiklos „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ dalyviams, ne anksčiau kaip liepos 1 d. – veiklos „Šlapynių tvarkymas“ dalyviams. Dalyvaujantieji abiejose šiose veiklose šienauti gali pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d.

Pagal veiklą „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ šienavimas turi būti baigiamas iki rugsėjo 30 d. Šienavimo terminas – pradėti ne anksčiau nei liepos 15 d. ir baigti ne vėliau nei rugsėjo 30 d. – galioja  dalyvaujantiesiems ir kitose veiklose: „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“.

Dalyvaujantieji programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ pievas privalo nuganyti ar nušienauti iki rugpjūčio 1 d.

Priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ dalyviai turėtų nepamiršti, kad ganyklos ir pievos arba daugiametės ganyklos turi būti per metus bent kartą nuganytos arba nušienautos iki rugpjūčio 1 d.

Priemonės „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB“ dalyviai turėtų nepamiršti terminų, nurodytų ir konkrečios saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamente ar  tvarkymo plane. Anksčiausia galima pievų šienavimo „Natura 2000“ teritorijose data yra birželio 15 d.

Primename, kad šiais metais galima teikti paraiškas pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą  „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ (tik iš tų pareiškėjų, kurie laiko gyvulius – ne mažiau kaip 0,2 SG/ha), „Šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Medingų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių tvarkymas“, programas „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Paraiškos priimamos iki birželio 15 d. (pavėluotai iki liepos 10 d.).

NMA inf.