Mes turime 399 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:2149
mod_vvisit_counterŠią savaitę:2149
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:144142

Kompensacija už ankstyvąjį kiaulės paskerdimą buferinėje zonoje – 192 litai

2013 m. lapkričio 9 d., šeštadienis Nr.82 (1325)

Jau senokai kalbama apie Baltarusijoje užfiksuotus afrikinio kiaulių maro židinius. Kalbama ir apie priemones, kurios taikomos Lietuvoje, kad būtų užkirsti keliai šiam užkratui patekti į Lietuvą, taip pat ir į kitas Europos Sąjungos šalis. Prasidėjus rudeninei šernų, kurie gali būti užkrato nešėjais, migracijai, imtasi griežtų priemonių užkirsti kelią marui. Pasienyje su Baltarusija buferinėje zonoje gyvenantiems kiaulių augintojams atėjo rimtas apsisprendimo laikas, o ir to laiko liko ne tiek ir daug – iki lapkričio 25 dienos.

Apie tai, ką iki šio termino pabaigos turi padaryti kiaulių augintojai, gyvenantys buferinėje zonoje (10 km nuo sienos su Baltarusija), kalbėjausi su Švenčionių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju Albertu MARMA ir Švenčionių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininku Gediminu ADOMAVIČIUMI.

 

- Tai ką gi privalės padaryti iki lapkričio 25 d. buferinėje zonoje gyvenantys kiaulių augintojai?

- Laiko turime labai nedaug, nes žmogus, norėdamas gauti kompensaciją už ankstyvąjį kiaulių skerdimą, kiaules turi paskersti iki lapkričio 25 dienos. Tie, kurie kreipsis po šios datos, kompensacijos negaus. Norintys gauti kompensaciją, turės įvykdyti keletą sąlygų. Pirmiausia auginamos kiaulės turi būti užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki spalio 13 dienos, antra – visos ūkyje laikomos kiaulės turi būti paskerstos. Jei, tarkim, laiko vieną, dvi, tris, ir visas jas paskers iki lapkričio 25 dienos gaus kompensaciją už kiekvieną paskerstą kiaulę. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kompensacija mokama už paskerstą vienetą ir nepriklauso nuo kiaulės svorio. Kompensacija už vieną ankstyvai paskerstą kiaulę yra 192 litai. Manau, kad tai nemaža parama, nes paskerstos kiaulės mėsa lieka pačiam žmogui savo reikmėms. Tad tas buferinėje zonoje gyvenantis kiaulių augintojas, kuris jas skersti ruošiasi gruodį prieš šventes, tikrai turėtų pasinaudoti galimybe ir paskersti jas iki lapkričio 25 d. bei kreiptis į savivaldybę, kur sudaryta komisija priims reikiamus dokumentus, pažiūrės, ar teisingai paskaičiuota kompensacija ir toliau teiks pažymas NMA, kuri, jei viskas gerai atlikta, sumokės kompensaciją. Kompensacijos planuojama sumokėti iki naujų metų.

 

- Kaip turi elgtis buferinėje zonoje gyvenantys kiaulių augintojai norėdami paskersti neužregistruotą kiaulę ir pateikti dokumentus kompensacijai už ankstyvąjį kiaulės paskerdimą gauti?

- Galbūt pradėkime nuo to, ką jau kalbėjome. Kompensaciją gaus tik buferinėje zonoje gyvenantys ir iki spalio 13 dienos Ūkinių gyvūnų registre užregistravę auginamas kiaules kiaulių augintojai. Prieš skersdamas kiaulę ar kiaules žmogus turi informuoti Švenčionių VMVT arba VMVT įgaliotą privatų veterinarijos gydytoją, aptarnaujantį tą teritoriją, kad skerdimo dieną veterinaras galėtų atvykti į vietą ir paimti skerdienos mėginius afrikinio kiaulių maro tyrimams. Apie visą kompensavimą pakalbėsime smulkiau, pateiksime visus kontaktus ir telefonus. Paskerstos kiaulės mėginius paėmęs veterinarijos gydytojas paims ir savininko įsipareigojimą nelaikyti kiaulių vienerius metus. Visus šiuos dokumentus savininkas turės pateikti rašydamas prašymą kompensacijai gauti. Tie, kas nepaskers kiaulių ir nepateiks reikiamų dokumentų iki lapkričio 25 dienos, praras teisę gauti kompensaciją. Čia kalbu apie žmones, gyvenančius buferinėje zonoje pasienyje su Baltarusija ir kurie laiku užregistravo kiaules. Kiti gi buferinėje zonoje gyvenantys kiaulių laikytojai norėdami auginti kiaules, turės laikytis Biologinio saugumo priemonių reikalavimų, taikomų kiaulių laikymo vietose buferinėje zonoje.

 

- Jei žmogus augina vieną, dvi, tris kiaules, tai jis, manau, su šeima sugebės sunaudoti savo reikmėms paskerstų kiaulių mėsą, o jei tų kiaulių daugiau?

- Tokiems kiaulių laikytojams lieka dvi išeitys: iki lapkričio 25 d. kiaules parduoti skerdykloms ar mėsos perdirbimo įmonėms ir Žemės ūkio skyriui pateikus tai patvirtinančius dokumentus gauti kompensaciją, arba kiaules toliau auginti prisilaikant VMVT reikalavimų.

 

Dėl nuostolių kompensavimo, kuriuos patirs kiaulių savininkai, vykdydami ankstyvąjį kiaulių skerdimą buferinėje zonoje

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad vadovaujantis žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-740 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), kiaulių savininkai gali gauti kompensaciją už ankstyvuoju laikotarpiu, iki šių metų lapkričio 25 d., paskerstas kiaules buferinėje zonoje:

Kompensavimo tvarka:

1. Savivaldybėje yra sudaryta nuolatinė Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (arba) šių ligų prevencijos priemones, įvertinimo komisija (toliau – Komisija).

2. Kiaulių savininkai dėl patirtų nuostolių, paskerdus kiaules buferinėje zonoje, atlyginimo ne vėliau kaip iki šių metų lapkričio 25 d. kreipiasi į Komisiją ir pateikia šiuos dokumentus:

2.1. Prašymą nuostoliams atlyginti (pildoma atvykus į Žemės ūkio skyrių ar seniūniją);

2.2. Dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į paskerstas kiaules (Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma);

2.3. Jeigu gyvuliai drausti, draudimo įmonės pažymą, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma;

 2.4. Įsipareigojimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau-VMVT) vienus metus nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje;

2.5. Gautų pajamų, paskerdus kiaules skerdykloje, ir patirtų transporto išlaidų iki skerdyklos patvirtinimo dokumentus (apmokėjimo kvitus, sąskaitas-faktūras ar kt.);

2.6. VMVT ar teritorinės VMVT patvirtinimą, kad iš paskerstų kiaulių paimti mėginiai užkrečiamosios ligos stebėsenai;

2.7. Skerdyklos išduodą skerdimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu skerdykloje kiaulės buvo paskerstos savininko reikmėms;

2.8.VMVT išduotą patvirtinimo apie mėginių paėmimą afrikinio kiaulių maro ligos stebėsenai dokumentą ir patvirtintą VMVT atstovo savininko įsipareigojimą VMVT nelaikyti kiaulių, jei kiaulės savo reikmėms buvo skerstos savininko ūkyje.

3. Jeigu kiaulės skerdžiamos savo reikmėms savininko ūkyje, savininkas iš anksto apie skerdimą informuoja Švenčionių VMVT įgaliotą privatų veterinarijos gydytoją, kuris aptarnauja tą teritoriją (Algirdas Breidokas, tel. 8 686 08481, Gintautas Dalgeda, tel. 868643820, Zenonas Kulda, tel. 8 665 53472, Kazimieras Lukovskis, tel. 8 627 66345, Antanas Petkūnas, tel. 8 698 15558, Asta Vigelienė, tel. 865298602, Taisija Zubkova, tel. 8 650 76065) arba Švenčionių VMVT tel. (8 387) 51791, (8 387) 66291. Nuostoliai gali būti kompensuojami, jeigu skerdimo metu dalyvauja VMVT atstovas arba VMVT įgaliotas privatus veterinarijos gydytojas, kuris po paskerdimo paima mėginius užkrečiamosios ligos stebėsenai ir išduoda tai patvirtinantį dokumentą (mėginio lydraštį), o savininkas parašo įsipareigojimą Švenčionių VMVT nelaikyti kiaulių vienerius metus (pildoma su įgaliotuoju veterinarijos gydytoju).

4. Kiauliųsavininkas, prašymą ir kitus dokumentus, gali pateikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje arba kaimiškosiose seniūnijose. Pildant prašymąvadovaujamasi Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-750.

Tel. pasiteiravimui 8 387 66379.

 

- O ką daryti tiems buferinėje zonoje gyvenantiems kiaulių augintojams, kurie nespėjo laiku užregistruoti auginamų kiaulių iki spalio 13 dienos, arba planuoja toliau laikyti ir auginti kiaules? – klausiu Švenčionių VMVT viršininko Gedimino Adomavičiaus.

- Pagrindinis kelias – įvykdyti visus Biologinio saugumo priemonių reikalavimus, keliamus kiaulių laikymo vietoms buferinėje zonoje. Tie reikalavimai griežti ir reikalauja nemažų investicijų, bet jei žmonės pasirenka tokį kelią, jų reikalas. Mes gi važinėsime ir tikrinsime, ar tie reikalavimai vykdomi, o jei nevykdomi – kiaulių augintojai bus baudžiami. Taigi, kiaulių augintojai gali rinktis. Kad reikalavimai gana griežti, matome iš žemiau pateikiamų Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose buferinėje zonoje, - sako Švenčionių VMVT viršininkas Gediminas Adomavičius.

 

Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose buferinėje zonoje

Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose (toliau – Reikalavimai) nustato minimalias biologinio saugumo priemones, taikomas kiaulių laikymo vietose ir skirtas apsaugoti kiaules nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, pareigas gyvūnų savininkams ir laikytojams bei asmenims, dirbantiems ar besilankantiems kiaulių laikymo vietose, reikalavimus kiaulių laikymo vietoms ir jų suskirstymo į rizikos grupes tvarką.

 

Gyvūnų savininko ir laikytojo pareigos

5. Gyvūnų savininkas ir laikytojas privalo:

5.1. įtaręs, kad jo laikomos kiaulės serga užkrečiamąja liga, nedelsiant pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir veterinarijos paslaugas teikiančiam privačiam veterinarijos gydytojui bei nedelsiant kiaulių laikymo vietoje pradėti taikyti būtiniausias biologinio saugumo priemones, siekiant, kad liga neišplistų;

5.2. prireikus sudaryti sąlygas veterinarijos gydytojui apžiūrėti gyvūnus, juos vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones;

5.3. jeigu kiaulės jų laikymo vietoje vakcinuojamos, kiaulių vakcinavimo planus suderinti su atitinkama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 (Žin., 2006, Nr. 48-1760), nuostatomis;

5.4. užtikrinti, kad kiaulių gydymui būtų naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai;

5.5. užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje būtų reguliariai naikinami graužikai ir kiti kenkėjai;

5.6. informuoti kiaulių laikymo vietos darbuotojus, kad jie nesilankytų kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo, šernų medžioklės ir išdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose ir kad informuotų gyvūnų savininką ar laikytoją apie lankymąsi jose prieš patekdami į gyvūnų savininko ar laikytojo kiaulių laikymo vietą;

5.7. kiaulių laikymo vietoje registruoti kiaulių laikymo patalpų lankytojus lankytojų žurnale;

5.8. uždrausti kiaulių laikymo vietos darbuotojams įsinešti į kiaulių laikymo patalpas gyvūninio maisto;

5.9. uždrausti šerti kiaules maisto atliekomis;

5.10. užtikrinti, kad mėšlas būtų šalinamas reguliariai;

5.11. užtikrinti, kad nugaišusios kiaulės būtų pašalinamos iš jų laikymo vietos, o šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Reikalavimai kiaulių laikymo vietoms

6. Siekiant sumažinti graužikų dauginimosi galimybes, teritorija, esanti aplink kiaulių laikymo patalpą ir vietą, turi būti reguliariai tvarkoma.

7. Teritorija, esanti aplink kiaulių laikymo vietą, turi būti atskirta fiziniu barjeru, kuris neleistų šernams, bešeimininkiams ar laukiniams gyvūnams patekti į kiaulių laikymo vietą (-as); šis reikalavimas taikomas ir tuo atveju, kai kiaulės laikomos lauke palaidos.

8. Kiaulių laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad:

8.1. būtų galima kontroliuoti transporto priemonių ir asmenų patekimą į jos teritoriją ir kiaulių laikymo patalpas;

8.2. į ją įvažiuojančių transporto priemonių keliai nesikirstų su keliais, transporto priemonių, dirbančių kiaulių laikymo patalpose;

8.3. į ją įvažiuojančios transporto priemonės ratus galima būtų išdezinfekuoti užpurškiant ant jų dezinfekcines medžiagas ir (arba) į ją įvažiuojanti transporto priemonė turėtų pervažiuoti dezinfekcinį barjerą, pripildytą dezinfekcinių medžiagų, kurios esant temperatūrai, nurodytai gamintojo instrukcijoje, neužšals ir kurių rekomenduojama koncentracija, nurodyta gamintojo instrukcijoje, išsilaikys. Siekiant tinkamai išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis transporto priemonės ratų paviršių, transporto priemonės ratai dezinfekciniame barjere turi apsisukti mažiausiai 1,5 karto;

8.4. darbuotojai ir lankytojai įeitų į kiaulių laikymo patalpas ir išeitų iš kiaulių laikymo patalpų tik per tam skirtą įėjimo / išėjimo punktą, kuriame turi būti įrengtos persirengimo patalpos ir dušai. Visiems darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė nusiprausti, persirengti darbiniais ar specialiais vienkartiniais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais vienkartiniais batais. Dušuose turi būti šiltas vanduo, pakankamai higienos priemonių, rankšluosčių. Darbuotojų drabužiai ir batai turi būti švarūs, drabužiai – reguliariai skalbiami, batai – reguliariai valomi ir dezinfekuojami;

8.5. įeinant į ją ar išeinant iš jos darbuotojai ir lankytojai negalėtų išvengti perėjimo per dezinfekcinius kilimėlius, užpildytus dezinfekciniu skysčiu pagal gamintojo instrukciją.

 

Kiaulių atvežimas į kiaulių laikymo vietą ir išvežimas iš jos

9. Kiaulės į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos transporto priemonėmis, skirtomis kiaulėms pervežti ir išvalytomis bei išdezinfekuotomis teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Transporto priemonių, kuriomis į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos kiaulės, vairuotojai negali lankytis kiaulių laikymo patalpoje.

11. Kiaulių pakrovimo į transporto priemonę vieta turi būti įrengta taip, kad būtų išvengta tiesioginio kontakto tarp transporto priemonių vairuotojų, atvežančių ar išvežančių kiaules, ir darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, atvežančių kiaules pakrovimui iš kiaulių laikymo patalpų arba išvežančių pakrautas kiaules į kiaulių laikymo patalpas.

12. Draudžiama kiaules iš parodų, aukcionų arba kitų masinio susibūrimo vietų atvežti į kiaulių laikymo vietą, išskyrus tuos atvejus, kai kiaulės prieš jų atvežimą į kiaulių laikymo vietą buvo laikomos atskiroje, su kiaulių laikymo patalpa (-omis) nesusisiekiančioje patalpoje ir karantinuojamos 21 dieną.

13. Į kiaulių laikymo vietą leidžiama atvežti naujai įsigytas kiaules tik tuo atveju, jei jos ištirtos vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų kontrolės programa.

 

Reikalavimai kiaulių laikymo patalpų darbuotojams ir lankytojams

14. Darbuotojai, dirbantys kiaulių laikymo patalpose, privalo:

14.1. prieš darbą nusiprausti duše, persirengti persirengimo patalpoje darbiniais ar specialiais vienkartiniais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais vienkartiniais batais;

14.2. po darbo ir (arba) darbo metu laikinai išėję iš kiaulių laikymo patalpų sudėti naudotus drabužius ir batus į tam numatytą vietą ir nusiprausti duše.

15. Draudžiama darbuotojams ir lankytojams į kiaulių laikymo patalpą atsinešti gyvūninio maisto.

16. Draudžiama darbuotojams, dalyvavusiems kiaulių pakrovime į transporto priemones, nenusiprausus duše ir nepersirengus drabužių bei nepersiavus batų lankytis kiaulių laikymo patalpose.

17. Kiaulių laikymo vietos ir kiaulių laikymo patalpų darbuotojams, kitiems asmenims, kurie nėra nuolatiniai kiaulių laikymo vietos darbuotojai, bet atlieka darbus kiaulių laikymo vietoje ar vykdo kiaulių laikymo vietos kontrolę ir lankytojams nerekomenduojama lankytis kiaulių laikymo patalpose, jei per praėjusias 48 valandas jie lankėsi kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar jų pirminio apdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose. Kiekvienas asmuo, norintis patekti į kiaulių laikymo vietą, privalo apie lankymąsi per praėjusias 48 valandas kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar jų pirminio apdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose informuoti kiaulių laikymo vietos savininką, laikytoją ar atsakingą asmenį, kuris priima sprendimą dėl asmens patekimo į kiaulių laikymo vietą galimybės.

18. Darbuotojams, turėjusiems tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su kiaulių gaišenoms laikyti skirtais konteineriais ir (ar) šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemone ar jos vairuotoju, draudžiama įeiti į kiaulių laikymo patalpas prieš tai nenusiprausus duše ir nepersiavus nešvarių darbinių batų bei nepersirengus nešvarių darbinių drabužių.

19. Lankytojams:

19.1. draudžiama lankytis kiaulių laikymo vietoje be kiaulių laikymo vietos savininko, laikytojo ar atsakingo asmens leidimo. Lankytojas, gavęs kiaulių laikymo vietos savininko, laikytojo ar atsakingo asmens leidimą, privalo užsiregistruoti lankytojų žurnale;

19.2. nerekomenduojama lankytis kiaulių laikymo patalpose, jei per praėjusias 48 valandas jie lankėsi užsienyje, kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar išdorojimo vietose, skerdyklose ir šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose;

19.3. prieš patenkant į kiaulių laikymo patalpą, privaloma nusiprausti duše, persirengti darbiniais ar specialiais vienkartiniais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais vienkartiniais batais;

19.4. išeinant iš kiaulių laikymo patalpų, privaloma persirengti naudotus darbinius ar specialius vienkartinius drabužius ir persiauti darbinius ar specialius vienkartinius batus bei nusiprausti duše.

 

Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas

20. Gyvūnų savininkas ar laikytojas turi užtikrinti, kad:

20.1. kiaulių laikymo vietoje susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

20.2. nugaišusios kiaulės iš kiaulių laikymo patalpų būtų surenkamos ir sukraunamos į kiaulių gaišenoms laikyti skirtus konteinerius, laikomus ir saugomus gyvūno savininko ar laikytojo numatytoje vietoje;

20.3. kiaulių laikymo vietoje naudojama transporto priemone kiaulių gaišenoms laikyti skirti konteineriai būtų vežami ir pakraunami į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonę taip, kad ši neįvažiuotų į kiaulių laikymo vietą;

20.4. kiaulių laikymo vietoje naudojama transporto priemonė, kuria kiaulių gaišenoms laikyti skirti konteineriai vežami ir pakraunami į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonę, būtų kiekvieną kartą po jos naudojimo išplauta ir išdezinfekuota gyvūno savininko ar laikytojo numatytoje plovimo ir dezinfekavimo vietoje.

Algis JAKŠTAS