Mes turime 384 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1457
mod_vvisit_counterŠią savaitę:1457
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:143450

Kad statybos darbai bute nepridarytų rūpesčių

2013 m. lapkričio 9 d., šeštadienis Nr.82 (1325)

Daugelis daugiabučių namų gyventojų tikriausiai mano, kad butas yra jo nuosavybė, todėl jį gali pertvarkyti pagal savo poreikius, neprašydamas niekieno leidimo. Tačiau Civilinis kodeksas teigia ką kita. Nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą pagrindinės pastato konstrukcijos, tarp jų visos laikančiosios išorinės ir vidinės sienos bei kolonos, perdangos, balkonų ir lodžijų išorinės konstrukcijos, yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai.

Taigi, jeigu bute atliekami statybos darbai, susiję su bendrojo naudojimo objektų pertvarkymu, būtina gauti butų ir kitų patalpų daugumos savininkų sutikimą. Bet to nepakanka. Statybos darbai, kai pertvarkomos pastato laikančiosios konstrukcijos (pvz., jos susilpninamos, pašalinant dalį konstrukcijos ar padarant angą), priskiriami statinio kapitaliniam remontui, kuriam daugiabučiame name atlikti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas.

Ar norimos pertvarkyti konstrukcijos yra laikančiosios, šiek tiek nusimanantis apie statybą žmogus gali nustatyti ir vizualiai, tačiau daug patikimiau tai padarytų, pavyzdžiui, namo techninę priežiūrą atliekantis specialistas, panagrinėjęs statinio konstrukcinę schemą.

Pastaruoju metu daugiabučių namų gyventojai dažnai nori pasididinti kambario plotą, sujungdami jį su balkonu ar lodžija. Ir tai atlieka neteisėtai, jeigu, išėmę balkono duris ir langą, išgriauna ir dalį po langu esančios laikančiosios sienos. Arba, siekdami didesnių erdvių bute, pašalina dalį laikančiųjų vidaus pertvarų ar keičia jų vietą. Tai nereiškia, kad minėti darbai yra apskritai negalimi, tačiau, norint juos atlikti, reikia parengti kapitalinio remonto projektą ir gauti įgalioto savivaldybės tarnautojo rašytinį pritarimą šiam projektui.

Kapitalinio remonto projektą parengti gali tik tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis projektuotojas. Neypatingo statinio (tokie yra ne daugiau kaip 5 aukštų daugiabučiai namai ) projekto vadovu gali būti architektas ar statybos inžinierius, turintys atitinkamą profesinę patirtį. Ypatingų statinių kategorijai priskirtinų gyvenamųjų pastatų projektų vadovais gali būti tik teisės aktų nustatyta tvarka atestuoti architektai ar statybos inžinieriai. Projekte turi būti įvertintas apkrovų persiskirstymas, naujų susidarymas, parinktos pakankamos laikomosios galios naujos konstrukcijos ar jų elementai ir pan.

Parengtą kapitalinio remonto projektą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos pritarimą patvirtinantį dokumentą bei kitą privalomą dokumentaciją kartu su prašymu pateikęs savivaldybės administracijai ir sulaukęs rašytinio pritarimo kapitalinio remonto projektui, buto savininkas gali ramiai vykdyti suplanuotus darbus.

Tinkamai įgyvendinant projekto sprendinius būtų išvengta statybos darbų neigiamo poveikio gretimiems butams – sienų ir perdangų įtrūkimų, apdailos pažeidimų. Dėl to dažniausiai ir skundžiasi šių butų šeimininkai. Be abejo, bet kokie statybos darbai neišvengiamai kelia triukšmą, dulkes. Statytojas turėtų remontą atlikti taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų kaimynams, ir išnaudoti visas galimybes, siekdamas suderinti savo veiksmus su jų interesais. Laikantis šių nuostatų, neturėtų kilti rūpesčių nei dėl statybos valstybinę priežiūrą vykdančių pareigūnų vizitų, nei dėl nepatenkintų kaimynų pretenzijų. 

Daugiau informacijos apie tai, kokių reikalavimų privalu laikytis atliekant tam tikrus statybos darbus daugiabučiame name ir kokiais atvejais reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt skyriaus „Konsultacijos“ poskyryje „Klausimai ir atsakymai“ (14. Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name).