Mes turime 94 svečius online

Apsilankymų šiandien:106
Apsilankymų vakar:1362
Apsilankymų šį mėn.:8982
Apsilankymų iš viso:1566638

2012-aisias sparnuotasis Merkurijus nusileido Švenčionių profesinio rengimo centre

2013 m. sausio 9 d. trečiadienis Nr.2 (1245)

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 2011 m. minėję veiklos 20-metį, yra savanoriškas juridinių bei fizinių asmenų susivienijimas. Vilniaus PPAR veiklos zonai priklauso pietryčių Lietuvos regiono apskritys – Vilniaus m., Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonai bei Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonai. Vilniaus PPAR narių skaičius – daugiau kaip 400 stambių, vidutinių bei mažų įmonių, universitetų, profesinio mokymo įstaigų.

Rūmų narystė įmonėms atveria naujų galimybių: padeda užmegzti verslo ryšių su kitais Rūmų nariais ir užsienio įmonėmis, gauti naudingų verslo ir teisinių konsultacijų, yra atstovaujami valdžios institucijose. Visos paslaugos nariams teikiamos su nuolaida arba nemokamai. Vilniaus Rūmai organizuoja kvalifikacijos egzaminus profesinio mokymo institucijose Vilniaus ir Alytaus apskrityse.

Vilniaus PPAR narių laimėtojai kasmet įvertinami skelbiant geriausių įmonių ir įmonių vadovų konkursus. Tarp mokymo institucijų kasmet rengiamas konkursas „Už pasiekimus“. Konkurso nuostatuose ypatingas dėmesys buvo skirtas šioms veikloms: planavimui, rezultatams ir inovacijoms bei kitiems institucijos pasiekimams, aktyvumui. Pirmosios veiklos svarbiausi kriterijai – profesinio patrauklumo įgyvendinimas: kiek buvo planuota priimti 2012 m. mokinių, kiek priimta bei vykdomų programų atitiktis darbdavių, regiono poreikiams. 2012/2013 m. m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą buvo planuota priimti 175 mokinius. Planas viršytas 27 procentais. Buvo priimta mokytis 223 mokiniai. Jie pasirinko kėbulo remontininko, miško darbininko, smulkiojo verslo organizatoriaus, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, padavėjo - barmeno, apdailininko specialybę. Siūlomų mokytis specialybių poreikis, lyginant su darbo biržos skelbiamais specialistų poreikio tyrimais, atitinka 75 procentus.

Džiugu, kad ir antroje veikloje (rezultatai, inovacijos bei kiti institucijos laimėjimai) mūsų mokyklą lydėjo sėkmė. Projekto „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Aukštaitijos regiono varžytuvėse buvo laimėta I vieta (2012-05-24). 2012 m. laimėti projektai materialinių išteklių atnaujinimui: „Mokymo bazės, skirtos pirminių įgūdžių įgijimui ir vėlesniam jų tobulinimui sektoriniuose praktinio mokymo centruose, sukūrimas Švenčionių profesinio mokymo centre“ (laimėta 600000 Lt), „Sporto salės remontas“ (laimėta 178222,50 Lt) iš Lietuvos kaimo 2007 – 2013 m. programos krypties „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 2012-04-20 iškovota II komandinė vieta finalinėse svarsčio kilnojimo varžybose Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynėse, laimėta III vieta respublikiniame atsiminimų konkurse „Mano ašara pasauly niekada neišdžius“. Daug dėmesio buvo skirta jaunimo projektams. Laimėtas Jaunimo reikalų departamento skelbtas projektų konkursas jaunimo verslumo ugdymui finansuoti. Įgyvendintas projektas „Nori būti verslus – būk“ (2012 m. gegužės – spalio mėn.). Laimėtas finansavimas Švenčionių savivaldybės skelbtame projektų konkurse jaunimo užimtumui skatinti „Gyvenkime sveikai“ (2012 m. lapkričio – gruodžio mėn.). Įgyvendintas projektas Švenčionių profesinio rengimo centro moksleivių bendrijos „Viltis“ narių pilietiškumo ugdymas ir turiningo laisvalaikio organizavimas (2012 m. birželio – lapkričio mėn.).

Malonu konstatuoti, kad ir trečioje veikloje (aktyvumas) mums sekėsi. Dalyvavome Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų projekte „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas“ (2012-06-14-15, 2012-11-05), seminare „Spalvingosios Velykų vaišės“ (2012-03-31) ir t.t.

2012-ieji buvo sėkmingi Švenčionių profesinio rengimo centrui. Susumavus Centro veiklos rezultatus, sparnuotasis Merkurijus gruodžio 12-ąją dieną buvo įteiktas mūsų mokymo įstaigai. Romėnų mitologijoje Merkurijus - prekybos, iškalbos, pelno dievas, menų, amatų globėjas, magijos, astrologijos žinovas. Pasipuošęs sparnuota kepure ir batais, laikantis Kaducėjų, - simbolizuojantį prekybą ir ekonomiką.

Milda GUSTIENĖ

Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė