Mes turime 36 svečius online

Apsilankymų šiandien:8
Apsilankymų vakar:653
Apsilankymų šį mėn.:12899
Apsilankymų iš viso:1553728

Švenčionių rajono savivaldybėje dėmesys suaugusiųjų švietimui

2016 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis Nr.69(1602)

Švenčionių rajono savivaldybėje organizuotos projekto „Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje“ mokymo ir konsultavimo veiklos, kuriose dalyvavo suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojai, savivaldybės administracijos švietimo specialistai, andragogai ir kt. Renginiųmetu buvo pristatyta pagrindinių gebėjimų ir raštingumo situacija Lietuvoje, dėmesys skirtas suaugusiųjų mokymo(si) motyvacijos skatinimo priemonėms bei būdams, efektyviems suaugusiųjų mokymo metodams aptarti.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro kartu su Norvegijos mokymosi visą gyvenimą agentūra Vox įgyvendinamo projektotikslas – skatinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų plėtojimo srityje ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo institucijoms.

Projekto metu buvo suorganizuota kvalifikacijos tobulinimo stažuotė į Norvegiją, kurioje dalyvavo ir Švenčionių rajono savivaldybės švietimo institucijų atstovai. Stažuotės metu analizuota Norvegijos suaugusiųjų švietimo sistema bei diskutuota, kaip Norvegijos patirtį būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Projekto metu parengtos metodinės mokymo priemonės: „Praktinė andragogo knyga“ ir „Gerosios praktikos vadovas“, skirtos pagrindinių gebėjimų ugdymui, kuriosbus patalpintos internetinėse svetainėse www.kpmpc.lt ir www.suaugusiujusvietimas.lt

Projektas finansuojamas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“ lėšomis.Dėl išsamesnės informacijos apie projektą kreiptis telefonu (8 5) 249 7126.